app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Seminár: Obnova rodinných domov prinesie majiteľom novú kvalitu bývania

Ak sa chystáte obnoviť svoj rodinný dom, máte jedinečnú príležitosť. Môžete ju využiť, a obnoviť svoj dom tak, že získa novú kvalitu v podobe krajšieho vzhľadu, nízkych nárokov na spotrebu energie a zdravého vnútorného prostredia. Program obnovy RD z Plánu obnovy a odolnosti ponúka podporu až do výšky 19 000 Eur.

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila nové podmienky pre žiadateľov o obnovu domov. Nová výzva prinesie pomoc na úrovni 75 %z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15 tisíc eur. Zvyšnú časť financií vám za výhodných podmienok poskytne banka. Základnou požiadavkou bude úspora energie minimálne o 30 %. Ďalších 4-tisíc môžete získať pri väčšej úspore energie, ak sa vám preukázať úsporu energie minimálne 60%. Nová kompletná výzva bude zverejnená 27. marca.

Info k obnove na stránke SAŽP: https://www.obnovdomov.sk

Váš rodinný dom však môžete obnoviť ešte lepšie a výhodnejšie, zredukovať vašu spotrebu až o 80% a získať moderný, úsporný dom s kvalitným vnútorným prostredím. Je isté, že ďalšiu obnovu už nebudete realizovať najbližšie desaťročia, takže to, že sa to oplatí nie je téma. Inštitút pre pasívne domy má skúsenosti aj s obnovou budov do pasívneho štandardu, a prináša Vám know-how ako na to.

V spolupráci so SAŽP a SKA sme pripravili návrh riešení pre projekty, ktoré sa stali víťazmi ideovej architektonickej súťaže pod názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR, pre typy rodinných domov “Štvorec”, “Kocka” a “Orava”.

Seminár je určený pre všetkých záujemcov o obnovu rodinného domu, ale aj architektov a stavebných inžinierov, štátnu správu, a stavebníkov.

https://iepd.sk/seminar-obnova-rodinnych-domov-prinesie-majitelom-novu-kvalitu-byvania/

Podujatie je zaradené do PVA (B, 10 kreditov)

Prednášajúci:
Úvod, Ľubica Šimkovicová, iEPD - 5 min
Predstavenie podmienok POO, Matej Kerestúr, SAŽP - 10 min
Predstavenie zámeru Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov a pokračovanie súťaže, Nora Vranová / Martin Zaiček, SKA - 10 min
Slovo autorov víťazných návrhov – “Kocka” ER ateliér, Roman Ruhig - 10 min
Slovo autorov víťazných návrhov – “Štvorec”, Ondrej Jurčo, Tomáš Boroš, Maroš Mitro (online) - 10 min
Slovo autorov víťazných návrhov – “Orava”, Tomáš Gelian (online) - 10 min
Energetická optimalizácia projektov RD “Štvorec”, “Kocka”, “Orava”, Oldrich Bulla, Jakub Mikula, iEPD - 40 min
Diskusia, moderuje Ľubica Šimkovicová, iEPD - 20 min
Koná sa 30.03.2023 o 15:00 hodine
Toto podujatie sa koná prezenčne (Slovenská komora architektov) a súčasne online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.