app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Nová stavebná legislatíva v praxi architektov a architektiek

1. Úvodné slovo
Nora Vranová, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov 
Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

2. Postavenie projektanta v novej legislatíve
Slavomíra Salajová, konzultantka úradu

3. Nové konania vo výstavbe a reakcia na aplikačné problémy
Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania

Prednášajúci:
Nora Vranová, podpredsedníčka Slovenskej komory architektov 
Martin Hypký, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu
Slavomíra Salajová, konzultantka úradu
Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania
Koná sa 13.04.2023 o 14:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.