app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Úspešný obchodný model a alternatívne možnosti financovania podnikania kreatívca

Online podujatie venované nastaveniu si obchodného modelu a financovaniu kreatívneho biznisu je určené subjektom SZČO, malým firmám a umelcom v slobodnom povolaní, ktoré/í majú v ORSR alebo v živnostenskom registri niektorú z podnikateľských činností: ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, reklama a marketing, a programovanie. Postačí mať jednu z vymenovaných činností v registri. Zúčastniť webinára sa môže aj zástupca neziskovej organizácie alebo OZ, ak subjekt vykazuje znaky podnikania /predáva tovary alebo služby a zároveň rozvíja činnosti v oblasti kreatívneho priemyslu/.

Nosnými témami podujatia sú dopyty:
Čo tvorí základ efektívneho obchodného modelu u kreatívca?
Ako si dobre nastaviť svoj individuálny obchodný model?
Odkiaľ možno získať iný ako vlastný kapitál?
Akú pridanú hodnotu môže kreatívcovi priniesť tzv. sieťovanie?

Rámcový program podujatia:
1/ Tvorba a funkcionalita efektívneho obchodného modelu
2/ Vplyv obchodného modelu na štruktúru firemných procesov (ako vniesť do procesov systém)
3/ Možnosti získavania finančných prostriedkov na nové projekty/nápady (alternatívne zdroje financovania kreatívneho biznisu)
4/ Potenciál sieťovania a jeho vplyv na rast podnikania kretívca (ako vyťažiť z nového partnerstva)

Prednášajúci:
Lektorsky vedie webinár: Mgr. Andrea Gyorgyová, lektorka a mentorka s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti riadenia biznisov, firemných procesov a finančného plánovania. Pani Gyorgyová sa venuje podnikateľskému koučingu fokusovanému na cieľovú skupinu podnikateľov z oblasti kreatívneho priemyslu.
Koná sa 13.04.2023 o 13:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.