app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023, MODUL-V.: Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľné narábanie s vodou a udržateľná zeleň je venovaný udržateľnému narábaniu s vodou a udržateľnej zeleni. Okrem legislatívy pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku a v Európskej únii sa dozviete o strategickom pláne výskumu pre európsky vodný sektor, o možnostiach šetrenia s vodou a jej recyklácii. O vodozádržných opatreniach a osvedčených postupoch a tiež o zelených strechách a fasádach.

OBSAH:

1 – Špongiové mesto a manažment vody • EU iniciatívy a legislatíva – Strategický plán výskumu pre európsky vodný sektor do roku 2030 a jeho priority: šetrenie vodou a jej recyklácia. • Legislatíva pre udržateľné hospodárenie s vodou na Slovensku. • Návody pre projektantov, prípady dobrej praxe.

2 – Vodozádržné opatrenia • Hodnotenie a riadenie rizík povodní a sucha. • Prirodzené opatrenia na zadržiavanie vody. • Príklady osvedčených postupov.

3 – Vegetačné strechy – vízie od výskumu do praxe • Prípadové štúdie: • GreenIZOLA (Košice), • MA48 (Wien) • Laboratórne meranie odtokových koeficientov pod umelým dažďom (Brno).

4 – Zelené fasády • Prečo? Ako? • Prípadové štúdie

 

Podujatie je zaradené do PVA v kategórii B (10 kreditov).
Za informácie uvedené v podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
PREDNÁŠAJÚCI:
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Martina Zeleňáková,PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Roman Macko, riaditeľ divízie Živé stavby LIKO-S
Koná sa 16.05.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.