app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023, MODUL-VI.: Zdravé vnútorné prostredie v budovách

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Zdravé vnútorné prostredie v budovách je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre v praxi. Okrem základných princípov pre zdravé vnútorné prostredie sa dozviete aj najlepšie príklady udržateľnosti a zdravého vnútorného prostredia z praxe.

OBSAH:

1 – Princípy zdravého vnútorného prostredia • Rastúce povedomie a dopyt po zdravom vnútornom prostredí. • Synergie a protiklady s požiadavkami udržateľnosti. • Benefity zdravého vnútorného prostredia pre užívateľov. • Benefity zdravého vnútorného prostredia pre zamestnávateľov. • Kategórie health & wellbeingu a ich základné parametre: vzduch, voda, strava, svetlo, pohyb, tepelná pohoda, akustika, materiály, mentálne zdravie, komunita. • Základné požiadavky na architektonický návrh.

2 – Medzinárodné certifikačné systémy • Princípy certifikácie health & wellbeingu. • Certifikačný systémy WELL. • Ostatné certifikačné systémy (Health & Safety Rating, Fitwel, BREEAM, atď.) • Certifikácie na Slovensku, najlepšie príklady.

3 – Zdravé vnútorné prostredie v praxi • „Performance verification“ – overenie reálnych parametrov v praxi. • Výber zariaďovacích prvkov, nábytku a osvetlenia. • Organizácia funkcií pre pohodu a maximálnu efektivitu na pracovisku. • Údržba a nároky na správu budovy. • Priebežná optimalizácia prevádzky, zosúladenie s požiadavkami udržateľnosti.

 

Podujatie je zaradené do PVA v kategórii B (10 kreditov).
Za informácie uvedené v podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
PREDNÁŠAJÚCI:
Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC
Ing. Marek Kremeň, podpredseda predstavenstva SKGBC
Ing. arch. Barbora Sigmund, ESG and Sustainability Specialist HB Reavis
Koná sa 30.05.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.