app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

Green Building Academy 2023, MODUL-VII.: Udržateľná prevádzka budov

GREEN BUILDING ACADEMY 2023 predstavuje sériu siedmich online webinárov, v rámci ktorých sa prednášajúci zamerajú na rôzne aspekty udržateľnosti v stavebníctve. Séria webinárov je zameraná na vzdelávanie odbornej verejnosti, ale aj odborníkov mimo stavebného odvetvia, a na efektívnu diskusiu o ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch v udržateľnej výstavbe.

Webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov nadväzuje na predchádzajúce diely akadémie a uzatvára sériu webinárov o udržateľnej výstavbe. Prevádzka budov musí komplexne nadväzovať na projekt, stavebnú činnosť, vybavenie a všetky prítomné typy certifikácie a preto je pre udržateľnosť budov neodmysliteľná.

OBSAH:

Úvod Ako súvisí prevádzka s projektom, výstavbou, vybavením a prítomnými typmi certifikátov udržateľnosti. Ako súvisí prevádzka s energetickou triedou a ďalšími známkami udržateľnosti ako sú vplyvy na životné prostredie, zdravie, sociálna udržateľnosť a digitalizáciu.

1 – Facility management a commissioning • Rola FM a commissioning agentov pri spúšťaní budovy alebo rekonštrukcie do prevádzky.

2 – Prevádzka udržateľných budov • Udržateľné budovy v prevádzke a vzťah s užívateľom. Príprava a motivovanie ľudí starajúcich sa o správu a prevádzku udržateľnej budovy. Prevádzkové manuály udržateľných budov.

3 – Technologické podmienky a podpora optimálnej prevádzky. • Zavádzanie a využitie technológií v praxi pri prevádzke udržateľných budov.

4 – Inteligentná správa a prevádzka budov • Certifikačné systémy podporujúce inteligentnú správu a prevádzku udržateľnej budovy. • Smart Readiness Indicator – dobrovoľná schéma založená smernicou o energetickej efektívnosti budov. • Wired Score, Smart Score, Smart Building Certification a ďalšie.

 

Podujatie je zaradené do PVA v kategórii B (10 kreditov).
Za informácie o podujatí zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Ing. Milan Bogár, riaditeľ FM Institute Slovakia a PropTech Slovakia
Ing. Ondřej Štrup, IFMA fellow, FM Institute (Česká republika)
Ing. Andrea Szabová, PhD., konateľka FM Institute Slovakia a AS Property
Ing. Pavol Praženica, člen predstavenstva SKGBC
Koná sa 13.06.2023 o 09:00 hodine
Toto podujatie sa koná online.
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.