app.title

Profesijné vzdelávanie architektov

Späť na všetky podujatia

BARDKONTAKT 2023

XXXI. vedecká konferencia série Bardkontakt - Problematika historických pamiatkových centier vstupuje do štvrtej dekády svojej série. Vďaka organizátorom a podporovateľom tohto podujatia tohtoročný Bardkontakt (všetci jeho účastníci spolu s ním) majú príležitosť byť účastníkmi celoslovenskej prehliadky Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa tohto roku konajú práve v Bardejove. V živote človeka prekročenie tridsiatky sa spravidla spája s osobnostnou zrelosťou, rozvážnosťou, etapou realizácie snov a napĺňania životných cieľov. V prípade konferencie ako je naša, číselné označenie poradia v rámci tejto už tradičnej série je potvrdením jej permanentnej obsahovej aktuálnosti, komunitnej obľúbenosti u jej účastníkov, kvalitatívnych prínosov a inšpiratívnych podnetov pre teóriu i prax ochrany a využívania pamiatok. V mene organizátorov si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že tomu tak bude aj tohto roku, aj v ďalšej budúcnosti.

Tohto ročná téma Bardkontaktu nadväzuje na tému, ktorou sa začiatkom septembra v austrálskom Sydney bude zaoberať vrcholné medzinárodné stretnutie odborníkov na ochranu a využívanie pamiatok: generálne zhromaždenie mimovládnej organizácie ICOMOS (International Commitee for the Monuments and sities – Medzinárodný výbor pre pamiatky a sídla) sa po prestávke zapríčinenej pandémiou Covidu stretáva, aby diskutovalo a celosvetovo usmerňovalo úlohy na poli ochrany pamiatok v nadchádzajúcom období. „Zmeny pamiatok: odolnosť – zodpovednosť – práva – budovanie vzťahov“ sú tézy pridruženého sympózia, ktoré zrkadlia mnohoraké názorové aj praktické zmeny vznikajúce po celom svete, prinášajú však tiež pozitívne správy o úlohe nášho dedičstva pri podpore rýchleho oživenia a inkluzívnych prístupoch umožňujúcich účasť na objavovaní aj zachovaní pamiatok všetkým bez rozdielu pôvodu, vzdelania alebo iných obmedzení. V kontexte tohto celosvetového hnutia na poli pamiatok, hlavnou témou tohtoročného Bardkontaktu je: „UDRŽATEĽNOSŤ PAMIATOK A PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ V KONTEXTE AKTUÁLNYCH SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV“.

Podujatie je zaradené do PVA (B, 10 kreditov).
Za uvedené informácie zodpovedá organizátor.

Prednášajúci:
Prednášajúci a program bude dostupný začiatkom septembra 2023.
Koná sa 25.09.2023 o 09:00 hodine
Miesto konania: Rardničné námestie 16, Bardejov, Slovensko
Na toto podujatie sa už nie je možné prihlásiť.